ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος: ΥΠ0235

Περίοδος Διδασκαλίας: Εαρινή

Εξάμηνο: 2

ECTS: 7.5

Υπεύθυνος Μαθήματος: Ευστάθιος Οικονόμου

Διδάσκοντες Μαθήματος: Οικονόμου Ευστάθιος, Γείτονας Αθανάσιος, Μπάσμπας Σωκράτης

Γλώσσα Διδασκαλίας (Ελληνικά): Διδασκαλία, Εξέταση

  • <p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p>
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Διαλέξεις
  • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
  • Εκπόνηση μελέτης (project)
  • Εξετάσεις
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  • Γραπτή Εργασία
  • Προφορική Εξέταση
 • Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 • Γενικές Προαπαιτήσεις

  Σχεδιασμός υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων υποδομών. Σχεδιασμός περιβαλλοντικών συστημάτων υποδομών.
  Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός.
  Αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Εξοικείωση με το θεσμό της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με το θεσμό της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Νομοθεσία για το περιβάλλον. Εργαλεία αναγνώρισης, πρόβλεψης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  Κριτική αντιμετώπιση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα έργα.
  Κριτήρια επιτυχούς Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
  Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εκπονήσουν μία ΜΠΕ και μία ΣΜΠΕ και να συνεννοηθούν επιτυχώς με μελετητές έργων και σχεδίων.

 • Περιεχόμενο Μαθήματος

  Εξοικείωση με το θεσμό της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με το θεσμό της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Νομοθεσία για το περιβάλλον. Εργαλεία αναγνώρισης, πρόβλεψης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  Κριτική αντιμετώπιση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα έργα.
  Κριτήρια επιτυχούς Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.